[G5] 회원가입시 받은 추가필드의 내용을 게시판 내용보기와 코멘트에서도 사용하기 > 온라인강의

본문 바로가기
 
 
 
오늘 94
어제 1,263
최대 2,526
전체 3,621,336

최근 방문자

2036
1954
1859
1202
1263
94
15 16 17 18 19 20
비즈니스의 시작 비즈명함 ~ 가격, 품질, 배송 3가지 만족을 드리는 비즈명함 / 즉석명함 / 급행서비스 / 서울 전지역 수도권일부 3시간배송

select * from g5_menu where me_use = '1' and me_link like '%lecture%'
온라인강좌 홈 > 온라인강좌 > 온라인강좌

그누보드 | [G5] 회원가입시 받은 추가필드의 내용을 게시판 내용보기와 코멘트에서도 사용하기

페이지 정보

작성일2017-01-09 15:27 조회1,006회 댓글0건

본문

1. 그누보드5 / skin / board / 폴더 / view.skin.php

    <section id="bo_v_info">
        <h2>페이지 정보</h2>

밑에 내용 추가

        <div class="tbl_frm01 tbl_wrap">
            <table>
                <tbody>
                <?php                    
                    $HPsql = "select * from {$g5['member_table']} where mb_id='". $view['mb_id']."' ";
                    $HPresult = sql_query($HPsql);
                    $HProw = sql_fetch_array($HPresult);
                    $Lmb_1 = $HProw['mb_1'];
                    $Lmb_2 = $HProw['mb_2'];
                    ?>
                    <tr>
                        <th scope="row">추가필드1</th>
                        <td><?php echo $Lmb_1; ?></td>
                        <th scope="row">추가필드2</th>
                        <td><?php echo $Lmb_2; ?></td>
                        <th scope="row">추가필드3</th>
                        <td><?php echo $Lmb_3; ?></td>
                    </tr>
                    <?php
                ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>


2. 그누보드5 / skin / board / 폴더 / view_comment_skin.php
<h1><?php echo get_text($list[$i]['wr_name']); ?>님의 댓글</h1>

을 아래와 같이 내용 추가

            <h1><?php echo get_text($list[$i]['wr_name']); ?>님의 댓글</h1>
                <?php
                    $HPmb_1 = "";
                    $HPmb_2 = "";
                    
                    $HPsql = "select * from {$g5['member_table']} where mb_id='". $list[$i]['mb_id']."' ";
                    $HPresult = sql_query($HPsql);
                    $HProw = sql_fetch_array($HPresult);
                    $HPmb_1 = $HProw['mb_1'];
                    $HPmb_2 = $HProw['mb_2'];
                    ?>
                    추가필드1 <input type="text" name="mb_1" value="<?php echo $HPmb_1; ?>" style="width:150px;" class="frm_input" readonly> &nbsp;
                    추가필드2 <input type="text" name="mb_2" value="<?php echo $HPmb_2; ?>" style="width:150px;" class="frm_input" readonly> &nbsp;
                    추가필드3 <input type="text" name="mb_3" value="<?php echo $HPmb_3; ?>" style="width:150px;" class="frm_input" readonly> &nbsp;<br>
                    <?php
                ?>
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


목록

Total 2,122건 1 페이지
온라인강의 목록
번호 제목
2122
2121
2120
2119
2118
2117
2116
2115
2114
2113
2112
2111
2110
2109
MySQL Not Acceptable (up.2017-11-02 17:42) Hit.238
2108
2107
2106
2105
2104
2103
2102
2101
2100
2099
2098
게시물 검색
 
 
상호: 해피정닷컴 대표:정창용 사업자등록번호:119-05-36414 (08394) 서울시 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로1차 1502호
전화: 070-7600-3500 팩스:02-865-3528 개인정보관리:정창용 mail@happyjung.com 에스크로확인
개인정보취급방침
COPYRIGHT 2001~2017 해피정닷컴. All rights reserved. 통신판매신고:2014-서울구로-0074
 
모바일 버전으로 보기